O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Cilj ovog dvogodišnjeg projekta je da doprinese naporima Republike Srbije u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa preporukama Komiteta Saveta Evrope za evaluaciju mera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (MoneyVal) i međudržavnog tela koje ima za cilj da razvija i unapređuje mere i radnje za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom i međunarodnom nivou (FATF). 

Ciljevi projekta

Svrha projekta je da pruži podršku realizaciji mera i preporuka međunarodnog tela FATF. Pored toga, deo projektnih aktivnosti biće usmeren na povećanje kvantiteta i kvaliteta prijava sumnjivih aktivnosti, unapređenje finansijsko-obaveštajnog rada i kapaciteta  Uprave za sprečavanje pranja novca,  kao i unapređenje saradnje Uprave sa obveznicima,  državnim organima i svim učesnicima u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. 

Sektor
  • Vladavina prava
  • Javna uprava
EuropeAid referenca
EuropeAid/138350/DH/SER/RS
Komponente
  • Unapređenje politike, kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama kroz saradnju sa obveznicima i učesnicima u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma
  • Jačanje kapaciteta i unapređenje internih procesa Uprave za sprečavanje pranja novca
  • Unapređenje saradnje i koordinacije Uprave za sprečavanje pranja novca sa istražnim organima i unapređenje finansijsko-obaveštajnih kapaciteta Uprave
  • Unapređenje IKT sistema Uprave
Grad / Region
Beograd, Srbija
EU donacija
1.400.000 €
Vreme implementacije
Novembar 2018. - Novembar 2020.
Korisnik
Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca
Implementiran od strane
Konzorcijum koji predvodi KPMG