Održan seminar o Tipologijama pranja novca

2. Februar 2020.

Seminar o Tipologijama pranja novca za predstavnike tužilaštava, sudova, policije i poreske uprave, Uprava za sprečavanja pranja novca organizovala je na Zlatiboru,  29. januara 2020. godine 

Međunarodna zajednica borbu protiv terorizma i sprečavanje njegovog finansiranja ocenjuje kako značajan izazov. Prilikom ocene delotvornosti  sistema jedne države, međunarodna organizacija FATF (The Financial Action Task Force) u svojim preporukama propisuje jasne kriterijume koje jedna zemlja treba da ispuni, kako bi pokazala efikasnost u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

S obzirom na to da je ocenjeno da nosioci pravosudnih funkcija i policijski službenici nisu u dovoljnoj meri upoznati sa tipologijom procene rizika od pranja novca, Uprava za sprečavanje pranja novca organizovala je, u saradnji sa Pravosudnom Akademijom, 29. januara 2019. godine, na Zlatiboru, obuku za sudije, tužioce osnovnih i viših tužilaštava, predstavnike poreske uprave, i  MUP-a iz Požege, Užica, Jagodine, Kragujevca i Prijepolja.

Učesnici obuke imali su prilike da se upoznaju sa Tipologijama za krivična dela viskog stepena pretnje za pranje novca, o čemu su govorili Dejan Simić (Poreska uprava) i Miljko Radisavljević (Republičko javno tužilaštvo), i sektorskim tipologijama (finansijski i nefinansijski sektor, računovođe, advokati) o kojima su govorili Jelena Pantelić i Danijela Tanić- Zafirović (Uprava za sprečavanje pranja novca), Aleksandra Medan (Narodna banka Srbije) i Goran Kuprešanin (Komisija za hartije od vrednosti), koji su učesnicima obuke pomogli u lakšem prepoznavanju aktivnosti koje ukazuju na pranje novca i sumnjive izveštaje.