Savetovanje za obveznike Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

28. Februar 2020.

Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca i Privredna komora Srbije organizovali su tri besplatne radionice - savetovanje za obveznike Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Savetovanje je organizovano u Beogradu, u periodu od 24-26. februara 2020, na temu predstavljanja izmena i dopuna Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i obaveza iz Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.

Cilj ovog savetovanja bio je da se u interaktivnoj diskusiji obveznici Zakona, društva za upravljanje investicionim fondovima, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i brokersko-dilerska društva, što bolje pripreme za primenu izmena Zakona, a naročito u delu koji se odnosi na licenciranje ovlašćenih lica.

O novinama u zakonskim rešenjima na ovim savetovanjima govorili su predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca i predstavnici Narodne banke Srbije.

Radionice su organizovane u  okviru Projekta  „EU podrška sprečavanju pranja novca u Srbiji“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.