Predstavljene tipologije pranja novca i Tipologije finansiranja terorizma

2. Februar 2020.

Uprava za sprečavanje pranja novca je u  Užicu, 30. januara 2020. godine predstavila Tipologije pranja novca i Tipologije finansiranja terorizma 

Uprava za Sprečavanje pranja novca, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije – Regionalnom privredom komorom Zlatiborskog upravnog okruga, organizovala je još jednu u nizu obuka namenjenu svim obveznicima u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. 

Predstavnici banaka, ovlašćenih menjača, agencija za knjigovodstvene usluge, osiguravajućih kuća, platnih institucija, posrednika u zakupu i prometu nepokretnosti, računovođa, revizorski društava, javnih beležnika iz Zlatiborskog upravnog okruga imali su prilike da se  upoznaju sa Tipologijama za krivična dela viskog stepena pretnje za pranje novca, o čemu su govorili Miljko Radisavljević (Republičko javno tužilaštvo) i Dejan Simić (Poreska uprava), i sektorskim tipologijama (finansijski i nefinansijski sektor, računovođe, advokati, notari) o kojima su govorili Jelena Pantelić, Danijela Tanić Zafirović (Uprava za sprečavanje pranja novca), Aleksandra Medan (Narodna banka Srbije) i Goran Kuprešanin (Komisija za hartije od vrednosti), koji su učesnicima obuke pomogli u lakšem prepoznavanju aktivnosti koje ukazuju na pranje novca i sumnjive izveštaje.